Android App of Death


هشدار
هرگز این برنامه رو نصب نکنید.
این برنامه برای دیوانه کردن شما ساخته شده.
این برنامه ابتدا تاریخی مبنی بر مرگ شما میگوید و سپس ایکن ان پاک میشود ولی در گوشی شما هست و پاک نمیشود .مدام با صدا هایی ترسناک یاد اوری می کند که مرگ شما نزدیک است. کم کم و به مرور زمان شما را دیوانه میکند و در ذهن شما هک میکند که در تاریخ معیین شما خواهید مرد.
برنامه تلفن شما را هک میکند و با شما تماس میگیرد و مدام شما را تحدید میکند.
لطفا این پیام را شوخی نگیرید و هرگز امتحان نکنید.
تو گوگل پلی هستش اون واقعی نیست از سایت خارجی دانلود کنی میگن واقعیه .

Categories: