Iranians targeting Turkey

هک شد :
kbciso.com

ازار و اذیت ایرانی های مهاجر در ترکیه را تمام کنید و دست از کشتار کرد ها بکشید .

#اشرار

Categories: