azerbaijan

Azerbaijan Cyber Army – List of Recent Hacks – Defacements

Bitir soyuq qış, üfüqdə görünür yay, Qarabağ! De varmı gözəlliyinə bu cahanda tay, Qarabağ? P.s Aşağıda gördüyünüz saytlar, tərəfimizdən bu gün deface edildi! http://bestofarmenia.com http://zone-h.org/mirror/id/34287506 http://roundtable-act.am http://zone-h.org/mirror/id/34287508 http://youthparliament.am http://zone-h.org/mirror/id/34287509 http://publichealth.am…