water systems

Avengers Group Releases Video of Hacks on Israel

Cyber attack on water facilities in Israel | 16-07-20 در پاسخ به برخی جنایات اخیر اسرائیل و همپیمانانش، گروه انتقام جویان زیرساخت‌های برق این رژیم را از شمال تا جنوب، هدف حملات سایبری خود قرار داد. مقامات اسرائیل که همواره از امنیت سایبری نفوذ ناپذیر دم می‌زنند، حتی توان تشخیص حملات را نداشتند. انتقام جویان پاسخ‌های متنوعی در حوزه سایبری علیه منافع و زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی آماده کرده اند.در روزهای آینده با ابعاد بیشتری از…

Read More