Hack This Site!

https://www.hackthissite.org/

سایتی برای حل چالش های امنیتی
یک سایت آسیب پذیر هست میتونید برای تست و نفوذ روش انجام بدید و چالش های طبقه بندی شده داره از لول آسان تا پیشرفته یک اکانت بسازید وریفای کنید و قسمت های چالش رو حل کنید خیلی بنظر من چالش هاشون سطح بالا هست از نظر CTF

Categories: