Azerbaijan Cyber Army – List of Recent Hacks – Defacements

Bitir soyuq qış, üfüqdə görünür yay, Qarabağ!
De varmı gözəlliyinə bu cahanda tay, Qarabağ?

P.s Aşağıda gördüyünüz saytlar, tərəfimizdən bu gün deface edildi!

http://bestofarmenia.com
http://zone-h.org/mirror/id/34287506

http://roundtable-act.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287508

http://youthparliament.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287509

http://publichealth.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287510

http://profitpartners.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287512

http://eltravelclub.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287513

http://aim.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287515

http://chelsea.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287516

http://demos.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287517

http://bestgroup.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287518

http://artlunch.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287519

http://artlunch.info
http://zone-h.org/mirror/id/34287521

http://arpi.tv
http://zone-h.org/mirror/id/34287523

http://news.arpi.tv
http://zone-h.org/mirror/id/34287522

http://stonemining.am
http://zone-h.org/mirror/id/34287525

http://arpistudio.com
http://zone-h.org/mirror/id/34287526

2020-10-23_8-37-532020-10-23_8-38-172020-10-23_8-33-24
#BirOlkenindeBuQederDomeniDagilar
#HeleSizinChoxDomenivizDagilacag
#AzerbaijanCyberArmy

Ermənilər arxitekturasız qaldı.
+1 Armenia website hacked!

http://armenianarchitecture.am