Four comprehensive UAV databases including information and specifications of various types of drones and military aircraft up to photos and videos:

photo_2021-10-11_18-29-10photo_2021-09-17_11-11-33photo_2021-09-17_11-11-322021-10-11_18-27-06

آرشیو #کنفرانس، فیلم، مهارت، وردلیست و پادکست های هکینگ

🌐 Site: infocon.org
🌐 DB : infocondb.org

📡 پست ویژه; تمام ریسورس های مربوط به ماهواره ها از محرمانه تا غیرمحرمانه، دیتا و اطلاعات جامع و تخصصی از تمام ماهواره های فعال در مدارهای زمین، مشاهده و رصد و ردیابی زنده.
کافی جهت هک و نفوذمناسب پژوهشگرهای حرفه ای

دیتابیس جامع ماهواره ها و تمام اطلاعات :
🗃Download Secret doc
(https://mega.nz/file/fI0mAQgQ#Ft38cvFMo6wonad6Jn-TsuXlZ7bMOxTZQWs34ARSCK4)🗃DB.Satellites
(https://db.satnogs.org/satellites/)🗃The UCS Satellite Database (https://s3.amazonaws.com/ucs-documents/nuclear-weapons/sat-database/2-25-16+update/User+Guide+1-1-16+wAppendix.pdf) PDF
🗃All NASA Satellites

(https://spdf.gsfc.nasa.gov/data_orbits.html)کتاب هک ماهواره، راهنمای تحقیقاتی و چیزهای که میدانیم و برنامه ماهواره ای CIA :

📃Satellite Hacking (https://mega.nz/file/fYFDQaII#SekUgnAO57Ft7F_gXmPwH5AusNjUvF4_HD7myjN8eCI)PDF
📃$atellite Hacking2 (https://mega.nz/file/vA03BCYY#0jeBHnspufTCj9w7LAcDj6Uu3t50LYP5QnuM-w_BoZo) PDF
📃USA first satelite program CIA (https://www.cia.gov/static/3d24f7019bf7e718fd1d2a5c57e6a646/corona.pdf) PDF
📃What we know (https://geospatialworldforum.org/speaker/SpeakersImages/international-symposium-on-impact-of-geospatial-information-on-society-and-economy.pdf) PDF
📃RESOURCE GUIDE (https://cryptome.wikileaks.org/isp-spy/le-tel-spy.pdf)PDF
📃 (https://spdf.gsfc.nasa.gov/data_orbits.html)Satellite Imagery (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/siig_ii_burned_tukuls_3.pdf) PDF

تمام اطلاعات و دیتا انلاین تخصصی، ردیابی و رصد لایو، مرکزداده ماهواره ها در مدار و جو زمین و مشاهده زمین از ماهواره و دیتای تمام ماهواره های ناسا

📡San francisco satellite
(https://samlols.samsclass.info/space/sat.php)📡Military Satellites track
(https://www.n2yo.com/satellites/?c=30)📡Every active satell
(https://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth/)📡Satellite Data Center
(https://edc.dgfi.tum.de/en/)📡Worldview Earthdata NASA

(http://worldview.earthdata.nasa.gov/)مپ و موقعیت لایو، اطلاعات تمام ماهواره ها بر مدار زمین
📡Satellitemap.space
(http://satellitemap.space/)📡Live Map of Satellite Positions
(https://in-the-sky.org/satmap_globe.php)📡Telesat (https://app.telesat.com/satellites/t12v)

RDrone Database 1

IthGithub DroneSploit

Hackflight

UAV Exploitation (https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Art-14-Assessing-the-Impact-of-Aviation-Security-on-Cyber-Power.pdf) pdf

Cyber ​​Security in UAVs (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1350857/FULLTEXT01.pdf)

📡 چهار دیتابیس جامع پهپاد شامل اطلاعات و مشخصات انواع هواپیماهای بدون سرنشین و نظامی تا عکس و فیلم برداری :

📡Drone Database 1
(https://aviation-safety.net/database/)📡Drone Database 2
(https://dronewars.net/dronecrash2009-2018/)📡Drone Database 3
(https://dronecenter.bard.edu/the-drone-database/)📡Drone Databook *

(https://dronecenter.bard.edu/files/2019/10/CSD-Drone-Databook-Web.pdf)🖱چند اسکریپت و فریم ورک هک و نفوذ به پهپاد :

🖱Github DroneSploit
(https://github.com/dhondta/dronesploit)🖱Github Drone-browser
(https://github.com/functino/drone-browser)🖱Github tum arDrone
(https://github.com/tum-vision/tum_ardrone)🖱Github Hack the Drone
🖱Hackflight

(https://github.com/adava/HackDrone)📃 کتاب و مقاله pdf مرتبط با آموزشات هک پهپاد و آسیب پذیری ها :

📃UAVs Spoofing attacks (https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/woot16_slides_davidson.pdf) pdf
📃Hacking Drone (https://github.com/dhondta/dronesploit/blob/master/docs/blackhat-eu19-arsenal.pdf) pdf
📃UAV Exploitation (https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Art-14-Assessing-the-Impact-of-Aviation-Security-on-Cyber-Power.pdf) pdf
📃Cyber Security in UAVs (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1350857/FULLTEXT01.pdf) pdf
📃Protect Against Threat,aircrafts (https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Protecting%20Against%20the%20Threat%20of%20Unmanned%20Aircraft%20Systems%20November%202020_508c.pdf) pdf
📃Cyber-Vulnerabilities of UAS (https://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?filename=3&article=1021&context=ebooks&type=additional) pdf
📃Hacking AR.Drone (https://www.researchgate.net/profile/Reiner-Creutzburg/publication/260420467_Hacking_and_securing_the_ARDrone_20_quadcopter_-_Investigations_for_improving_the_security_of_a_toy/links/00463531f196516535000000/Hacking-and-securing-the-ARDrone-20-quadcopter-Investigations-for-improving-the-security-of-a-toy.pdf?origin=publication_detail) pdf

🚨 منبع هک هواپیما و پهپاد، شامل تمام سورس های مربوط (ابزار،کلیپ،آموزش،سایت،ریسورس) :
🚨Enter

(https://github.com/deptofdefense/hack-aviation-library)- Drone Hacking

Protect Against Threat, aircrafts

Cyber-Vulnerabilities of UAS

Hacking AR.Drone

Aircraft and UAV hacking source, including all related resources (tools, clips, tutorials, site, resources):

Treadstone 71

مرکز جاسوسي جهاني معروف به اشلون سامانه ای که توسط پنچ کشور اتحادیه‌ای اطلاعاتی منصوب به فایو آیز و با رهبری آژانس امنیت ملی امریکا (NSA) هدایت میشود .
اشلون مقادیر عظیم تماسهای تلفنی، پیامها، ایمیل، دانلودهای اینترنتی، سرچ ، ارتباطات ماهوارها و لوکیشن و غیره را جمع آوری کرده، سپس اطلاعات مورد نظر را از طریق
برنامه های جاسوسی تصفیه میکند.
اشلون 90درصد ترافیک تمام اینترنت و برنامه نظارتی میستیک 100درصد تماس های تلفنی را ضبط و کندوکاو و شنود و وارسی میکند.
آی تی اس ان فاش کرد; برنامه جاسوسی Mystic آژانس امنیت ملی NSA میتواند تمام مکالمات تلفنی یکماهه یک کشور را شنود کند.
همکاری اطلاعاتی خواسته و ناخواسته ابرشرکت های فناوری و تکنولوژی جهان مثل گوگل و مایکروسافت، سونی، آمازون، اپل، ای تی & تی و . . . با آژانس های اطلاعاتی باعث ایجاد گسترده ترین شبکه جاسوسی جهان شده که تمام اطلاعات کاربران اینترنت را می بلعد و قادر به پیشبینی فعالیت های اشخاص نیز هست.
در سال 2010 اعلام شد که اتومبیلهای تصویربرداری خیابانی گوگل که در بیش از سی کشور جهان مشغول فیلمبرداری از خیابان بودند، به شبکه های اینترنت بیسیم نفوذ کرده و تمام اطلاعات مبادله شده را می ربودند.
آمریکا به طور گسترده از ماهواره هاي جاسوسي عكاسي استفاده میکند این ماهواره ها جاسوسی به انواع دوربین هایی پیشرفته مجهزاند که می توانند تصاویر واضح و روشنی از اهداف و مواضع استراتژیکی مورد نظر بردارند .
اسرار این دوربین ها محرمانه است و کسی نمی داند اینها دقیقاً تا چه حد قدرت دارند.
ولی گفته می شود در تصاویر این ماهواره ها، می توان یك فرد نظامی را از یك فرد غیر نظامی تشخیص داد و پلاک اتومبیل هایی را که در حال رفت و آمد هستند و یا اینکه پارک شده اند به راحتی خواند.
تمام اطلاعات و عکس های توسط ماهواره فوق سری Satellite data به مرکز تجزیه و تحلیل سازمان CIA در لانگلی ویرجینیا ارسال میشود و در ایالت پنسیلوانیا، سه دیش ماهواره‌ای در منطقه Roaring Creek ، بخش اعظم ارتباطات خاورمیانه را تحت كنترل دارند.
روزانه سازمان امنیت ملی امریکا بیش از یك میلیارد مکالمه تلفنی را ضبط ، نگهداری و آنالیز کرده و بعدا از آن ها به مانند یك پرونده پیشینه برای افراد و یا سازمان ها استفاده می کند، این سازمان ها تمام فعالیت و پیشینه ی شما در اینترنت و شبکه های

اجتماعی را پالایش و شنود میکند و دیگر جایی برای پنهان شدن نیست.


Hacking Satellites: Analysis and Defense Lab

View at Medium.com

ONHEX

Medium (https://medium.com/codex/hacking-satellites-analysis-and-defense-lab-58fad6830efa)
Hacking Satellites: Analysis and Defense Lab
Hack-A-Sat

 

Cyber Intelligence Training from Treadstone 71

By Treadstone 71

@Treadstone71LLC Cognitive Warfare Training, Intelligence and Counterintelligence Tradecraft, Influence Operations, Cyber Operations, OSINT,OPSEC, Darknet, Deepweb, Clandestine Cyber HUMINT, customized training and analysis, cyber psyops, strategic intelligence, Open-Source Intelligence collection, analytic writing, structured analytic techniques, Target Adversary Research, strategic intelligence analysis, estimative intelligence, forecasting intelligence, warning intelligence, Disinformation detection, Analysis as a Service