Channels distributing details of two Arab policemen serving in the Israeli police, who allegedly beat worshippers

Wanted for Assassination

ערוצים פלסטינים החלו להפיץ תמונות ופרטים של שני שוטרים ערבים המשרתים במשטרת ישראל, שלטענתם היכו מתפללים ונשים אתמול בהר הבית, תחת הכותרת: “מבוקש לשם חיסול”.

טשטשתי את הפרטים המזהים אולם הם בהחלט נגישים לדוברי הערבית ברשת.