Yazidi militias from Iraq

Ermenistan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a karşı Irak Ezidilerini savaştırıyor.

Yazidi militias from Iraq deployed to Nagorno Karabakh are fighting along with Armenia against Azerbaijan.