دانلود Cybereason RansomFree
نرم افزار حفاظت سیستم از باج افزار برای کامپیوتر.

Cybereason RansomFree
یک برنامه ضد ویروس و ضد باجگیری است که از رایانه شما در مقابل باج ها و خرابی ها حفاظت می کند زیرا اطلاعات شما هرگز نباید در گرو گروگان گیری باشد.
فایل های مهم خود را از ransomware محافظت کنید. RansomFree محافظت از رایانه ها و سرورها در حال اجرا ویندوز انجام می دهد.
به گفته سازنده آن ، این محصول ، جلوی ۹۹ درصد باج افزار هارو میگیره

سایت سازنده :
https://cybereason.com

دانلود پست بعد

Cybereason RansomFree
It is an anti-virus and anti-extortion program that protects your computer from ransom and corruption because your information should never be held hostage.
Protect your important files from ransomware. RansomFree protects computers and servers running Windows.
According to its manufacturer, this product prevents 99% of ransomware

Download:👇

Manufacturer site:
https://cybereason.com

Categories: