کرم رایانه ای

We continue exposing the nature of the cyber company “Emen Net Pasargad” (“Eeleyanet Gostar”) and its activities so to bring finally to its collapse. Today, we are exposing the services which this company offers to the Iranian security and espionage apparatus. You may know some of these activities under the nickname “ViceLeaker”.

This brochure, which we are exposing here, is not available to the general public and is handed to classified and covert entities only. It offers malwares for initiating remote access, infecting systems’ files, damaging systems and controlling the victims’ computers (User Mode, System Mode). These are the tools that aim to assist these betraying entities to sabotage infrastructures in the region, hurt the national security, and intrude their civilians’ privacy.

We will expose soon additional evidence concerning this company’s products and services offered to the security and espionage apparatus for using against the Iranian people and other countries in the region so to achieve the regime’s terrorist vicious goals. These products include malwares, stolen databases, fake identities and profiles.

We know EVERYTHING about this company and will continue our exposure of related evidence. Follow us…

با خشنودی بسیار ما به افشای ماهیت شرکت ایمن نت پاسارگاد (ایلیانت گستر) و فعالیتهایش تا فروپاشی آن ادامه میدهیم.
مدارکی که بزودی افشا میکنیم بوضوح پرده از فعالیتهای سایبری این شرکت و عرضه محصولاتش به ارگانهای جاسوسی- امنیتی رژیم نجس آخوندی و خائن جمهوری غیر اسلامی و غیر ایرانی برمیدارد. در افشاگریهای آتی بوضوح مشاهده مینمایید که تمامی این فعالیتها به هدف اختلال در زیر ساختهای کشورهای منطقه، لطمه زدن به امنیت ملی این کشورها و نفوذ به حریم شهروندان کشور های منطقه میباشد.

اضافه بر فعالیتهای سایبری این شرکت، از محصولاتی که این شرکت به ارگانهای نظامی- امنیتی عرضه میکند میتوان به نمونه های زیر اشاره نمود:
توانایی های جاسوسی مختلف (مانند: بد افزارها، رصد یابی، رفتار نگاری، توانایی های هک و نفوذ و غیره) و سرقت اطلاعات شهروندان به هدف جعل هویت.
تمامی این محصولات بر علیه هموطنان و کشورهای منطقه و جهت اهداف تروریستی رژیم میباشد. احتمالا با قسمتی از این فعالیتها به اسم ViceLeaker آشنایی دارید.
ما تمامی این توانایی ها را میشناسیم و افشا خواهیم نمود.
ما را دنبال کنید…

*جهت مشاهده، نمونه کوچکی از محصولات این شرکت که تنها به ارگانهای امنیتی- جاسوسی رژیم عرضه میشود. بد افزار کرم یارانه ای به هدف نفوذ، آلوده ساز، آسیب به سیستم هدف و تسلط بر آن (User Mode, System Mode):

By Treadstone 71

@Treadstone71LLC Cognitive Warfare Training, Intelligence and Counterintelligence Tradecraft, Influence Operations, Cyber Operations, OSINT,OPSEC, Darknet, Deepweb, Clandestine Cyber HUMINT, customized training and analysis, cyber psyops, strategic intelligence, Open-Source Intelligence collection, analytic writing, structured analytic techniques, Target Adversary Research, strategic intelligence analysis, estimative intelligence, forecasting intelligence, warning intelligence, Disinformation detection, Analysis as a Service