مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی

فتح‌پرچم‌دوستان
برای رقابتی تنگاتنگ آماده باشید

به زودی جزئیات اطلاعیه “سومین دوره مسابقات فتح پرچم غرب کشور ” در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد.

برای فتح پرچم‌های خود آماده شوید.

زمان برگزاری مسابقه: 3 و 4 آبان 1399

مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی